JADŁOSPIS

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Cena  obiadu  dla  ucznia    4 zł 

 Zgłoszenia,  wpłaty   i  odpisy   za  obiady   

 przyjmowane  są    w sekretariacie  szkoły      do godz. 9.00 

 

DNI TYGODNIA

JADŁOSPIS

 

PONIEDZIAŁEK

 

 • zupa 

 

WTOREK

 

 • zupa 

 

ŚRODA

12.04.2017r.

 • zupa 

 

CZWARTEK

 

 •  
 •  

 

PIĄTEK

 

 •  

 

   S M A C Z N E G O ! ! !

  


Regulamin stołówki szkolnej – zasady odpłatności
 

za obiady w roku szkolnym 2016/2017


Cena obiadu dla ucznia  w roku szkolnym 2016/2017   wynosi  4 zł


Zasady odpłatności za obiady:

 1.  Zgłoszenia i wpłaty na obiady przyjmowane są   do godziny 9.00.

 2.  Obiad wydawany jest w godzinach od 11.30 do 13.50.  O zmianach godzin wydawania obiadów uczniowie informowani

   są na bieżąco.

 3. Przerwy  obiadowe :

  - po  lekcji 4:      11.30 – 11.45              dla  uczniów  SP 6

  - po  lekcji 5:      12.30 – 12.50              dla  uczniów  G3

  - po  lekcji 6:      13.35 – 13.50              dla  uczniów  SP 6  i  G3

 4.  Opłaty   z tytułu  kosztów  żywienia  należy  uiszczać    do 15-go każdego miesiąca.

 5.  Do  25-go  każdego miesiąca uczeń może wykupić obiad jednorazowy.

 6.  W miesiącach  grudzień  2016r.  i czerwiec 2017r.,  ze względu na rozliczenia finansowe, zgłoszenia  oraz  wpłaty  za obiady

   przyjmowane są  do  15-go dnia   ww. miesiąca. 

 7.  Osoby, które  nie wniosą  opłat  w terminie,  do czasu uregulowania płatności nie będą mogły korzystać ze stołówki.

 8.  W  przypadku  nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka itp.) można dokonać odpisu. Należy wówczas zgłosić ten fakt dzień wcześniej  lub do godziny 9.00  danego dnia nieobecności: telefonicznie  lub  osobiście (odpis może zgłosić również kolega/koleżanka).

    Koszt  niewykorzystanych,  zgłoszonych  nieobecności na obiedzie,  odliczony  będzie przy płatności za kolejny miesiąc.

 9.  Nieobecności, które  nie są  zgłoszone,  nie będą   odliczane.