KLASA SPORTOWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


KLASA O PROFILU
WSPINACZKOWO-OBRONNO-RUCHOWYM                                      
W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum nr 3 w Jaworznie utworzona została pierwsza w Polsce klasa sportowa o profilu wspinaczkowo-obronnym. Ideą powstania klasy było połączenie szkolenia z zakresu wspinaczki i samoobrony mające na celu przybliżyć i przygotować uczniów do kontynuacji kształcenia w zakresie służb mundurowych: policja, wojsko, straż miejska, straż pożarna, służba ochrony mienia. W roku szkolnym 2013/2014 wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów profil klasy został rozszerzony o zajęcia ruchowe przy muzyce.

Program jest realizowany na zajęciach wychowania fizycznego dziewcząt i chłopców w klasach 1-3 gimnazjum. Uczniowie klasy sportowej mają dziesięć godzin wychowania fizycznego tygodniowo podzielonych na część ogólną (cztery godziny) oraz specjalizacje prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę trenerską ze wspinaczki sportowej, samoobrony oraz zajęć ruchowych przy muzyce (po dwie godziny tygodniowo).

Opracowany profil klasy sportowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży wchodzącej w trudny okres dojrzewania, która pragnie aktywnie spędzać czas, rozwijać swoje indywidualne zainteresowania, realizować się i spełniać swoje marzenia poprzez aktywność ruchową.

Celem programu wspinaczki realizowanego przez trenera Grzegorza Tuckiego jest wyszkolenie w zakresie technik asekuracji, techniki ruchu, przekazanie podstawowej wiedzy o bezpiecznym uprawianiu wspinaczki sportowej na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Nauka i doskonalenie techniki ruchu jest elementem szkolenia, niezbędnym do osiągnięcia wyniku sportowego. Zapoznanie z podstawowym sprzętem wspinaczkowym i bezpiecznym wykorzystaniem go podczas wspinaczki.

Program szkolenie z samoobrony Ju-jitsu realizowany przez trenera Łukasza Proksę posiada bardzo bogaty repertuar technik w skład którego wchodzą: techniki samoobrony stosowane w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, techniki walki sportowej wykorzystywane podczas rywalizacji w zawodach sportowych oraz techniki interwencji wykorzystywane podczas pracy w służbach mundurowych.           Głównym założeniem programu zajęć ruchowych przy muzyce prowadzonych przez trenera Arkadiusza Majera jest obcowanie uczniów z rytmiką i tańcem. Muzyka zawsze była ważnym elementem twórczo oddziaływującym na psychikę i ciało człowieka. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów oraz poprawia koncentrację i koordynację ruchową.

 Uczniowie klasy sportowej: Patryk, Michał i Arek powołani zostali do Kadry Narodowej Kadetów w Ju-jitsu.


Oprócz zdobywania umiejętności z zakresu wspinaczki, samoobrony oraz rytmiki na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mają możliwość zdobywania wiedzy i sprawności fizycznej na licznych zawodach, szkoleniach, pokazach i obozach sportowych. Uczniowie tych klas, pomimo wielu godzin spędzanych na ściance, macie czy w sali lustrzanej nie mają problemów wychowawczych czy edukacyjnych. Wielu myśli o kontynuowaniu przygody ze sportem lub kształceniu się w klasach ponadgimnazjalnych o zbliżonym profilu.

Za prowadzenie nowatorskich, nietypowych lekcji wychowania fizycznego Gimnazjum nr 3 nagrodzone zostało odznaką „Innowacyjny WF”. Wyróżnienie to przyznane zostało przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach programu „WF z Klasą”, który objęty jest honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edu
kacji Narodowej.


odznaka