PROFILAKTYKA ZDROWIA W SZKOLE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) „zdrowie to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub kalectwa". Stan naszego zdrowia zależy więc od wielu czynników. Jednak, jak dowodzą badania najważniejszą rzeczą dla naszego zdrowia nie jest poziom opieki zdrowotnej, czynniki genetyczne, czy wpływ środowiska, w którym żyjemy. Największy wpływ na nasz stan zdrowia mamy my sami – a dokładnie nasz styl życia. Możemy powiedzieć śmiało, że nasze zdrowie jest w naszych rękach.

Mając to na uwadze oraz obserwując globalne trendy wśród młodzieży szkolnej – takie jak wzrost ilości dzieci otyłych, wzrost zachorowalności na choroby cywilizacyjne, spadek aktywności fizycznej, sięganie po „śmieciowe jedzenie” typu fast food, słone i słodkie przekąski, słodzone napoje, napoje energetyczne – od lat podejmujemy w naszym gimnazjum różnorakie działania mające na celu profilaktykę zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia.

Szkoła bierze udział w różnych programach profilaktycznych tj. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Palenie jest słabe”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Organizujemy wydarzenia promujące zdrowy styl życia. Podejmowanych działań jest naprawdę sporo, a łączy je wspólny cel – chcemy zaszczepić w Was prozdrowotne nawyki, tak aby udało Wam się przejść przez całe wasze życie w zdrowiu, gdyż zdrowie jest wartością nadrzędną i bez niego nic nie jest w stanie zapewnić nam prawdziwego szczęścia.

      jsiz                  ztu                       pjs

Artykuły

“Trzymaj formę”

Przejdź do - “Trzymaj formę”

 

Nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym do kolejnej edycji programu “Trzymaj formę” przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie. Organizatorem programu są Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności.

Celem głównym programu jest zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej wpływu żywności i aktywności fizycznej na zdrowie.

Cele szczegółowe programu to:

-poszerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
-kształtowanie postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem i aktywnością fizyczną
-dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych

25 stycznia 2016