PRZYDATNE LINKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Uprzejmie  proszę  o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi
Rządowego  programu "Wyprawka Szkolna"
zamieszczonymi  na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach,  link:
 
 
______________________________________________________________________________________
 
 
INFORMACJE    DOTYCZĄCE   ORGANIZACJI   KONKURSÓW   PRZEDMIOTOWYCH   DLA  UCZNIÓW   GIMNAZJÓW  WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
 
 
_____________________________________________________________________________________
 

Egzamin gimnazjalny  obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.  Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.  

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/using-joomla

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/20160826_Harmonogram_egzaminow_w_2017_ogolne.pdf