HISTORIA SZKOŁY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Z dziejów Gimnazjum nr 3 w Jaworznie


Budynek, w którym mieści się nasza szkoła został zaprojektowany i zbudowany jako hotel górniczy. W 1990 r. doszło do przekształcenia hotelu w Szkołę Podstawową nr 6. W 1994 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, której oficjalne oddanie do użytku miało miejsce 13 października 1995 r.

Dnia 15 kwietnia 1999 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej nr IX/84/99 powołano do życia publiczne Gimnazjum nr 3 w Jaworznie. Na siedzibę Gimnazjum wybrano budynek szkolny przy ul. Lipowej 24.

Gimnazjum nr 3 rozpoczyna działalność z dniem 1 września 1999 r. Poza lokalem macierzystym Gimnazjum prowadzi także oddziały w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Jaworznie przy ul. 3 Maja 18. W dniu 1 września 1999 r. uczniowie po raz pierwszy stanęli w murach Gimnazjum nr 3. Dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Teresa Pasek, która sprawuje tę funkcję do 31 grudnia 2006 r.

W roku szkolnym 2000/2001 dnia 21 listopada uroczyście otwarto w naszej szkole pracownię komputerową – dar Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej, dzięki której uczniowie mogą kształcić się w kierunku informatycznym. W tym samym roku powstaje Logo Szkoły.

Rok 2002/2003 to przede wszystkim otwarcie sztucznej ścianki wspinaczkowej, której uroczyste odsłonięcie nastąpiło 6 marca 2002 r. Nasza ścianka jest jedynym tego rodzaju obiektem w mieście, a jednym z nielicznych w Polsce.

W roku szkolnym 2003/2004 we wrześniu szkoła otrzymała w akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej certfikat "Szkoła z klasą".

Od dnia 1 stycznia 2007 r. funkcję dyrektora pełni pani mgr Magdalena Grzegorczyk.

Dnia 1 września 2007 r. w naszej szkole powstaje pierwsza klasa sportowa w Polsce o profilu wspinaczkowo-obronnym, w której trenerami zostają: pan mgr Grzegorz Tucki – wspinaczka, pan mgr Łukasz Proksa – Ju Jitsu. Ideą powstania klasy było połączenie szkolenia z zakresu wspinaczki i samoobrony mające na celu przybliżyć i przygotować uczniów do kontynuacji kształcenia w zakresie służb mundurowych: policja, wojsko, straż miejska, straż pożarna, służba ochrony mienia. W roku szkolnym 2012/2013 oddana zostaje do użytku pracownia multimedialna z 24 stanowiskami komputerowymi i odsłuchowymi oraz pierwszą tablicą multimedialną w szkole.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów w roku szkolnym 2013/2014 profil klasy sportowej rozszerzony zostaje o zajęcia ruchowe przy muzyce. Do grona trenerów klasy sportowej dołącza pan mgr Arkadiusz Majer prowadzący zajęcia z fitnessu.

W maju 2013 roku szkoła organizuje I Festyn Rodzinny "Rodzina.pl", który na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń szkolnych.

W czerwcu 2014 r. szkoła otrzymuje certyfikat ukończenia I edycji programu "WF z Klasą" pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej i Ministra Sportu i Turystyki.

Dnia 1 września 2014 r. Gimnazjum nr 3 otrzymuje tytuł Szkoły z klasą 2.0 i Certyfikat 2.0, a w kolejnym roku, w czerwcu 2015 r. certyfikat ukończenia II edycji programu "WF z Klasą".