KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 września

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

14 września

Zebrania z Rodzicami i wybór
Rady Rodziców

wrzesień

Diagnoza wstępna z j.angielskiego dla kl. I

wrzesień

Badanie osiągnięć z j. polskiego i matematyki dla kl. I

14 października

Dzień Edukacji Narodowej – akademia godz. 9.00

19 października

Dzień otwarty dla Rodziców
godz.17.00-18.00

31 października

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości - dzień ustawowo wolny

16 listopada

Dzień otwarty g.16.30
i Zebrania z Rodzicami 17.00

grudzień/styczeń

Próbne egzaminy gimnazjalne dla uczniów klas trzecich (diagnoza wiadomości
i umiejętności uczniów)

14 grudnia

Dzień otwarty dla Rodziców dzieci zagrożonych ocenami ndst od. godz. 16.30

23 - 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia

Wystawienie ocen semestralnych

6 stycznia

Trzech Króli - dzień ustawowo wolny

11 stycznia

Posiedzenie klasyfikacyjne RP godz. 15.00

12 stycznia

Zebrania z Rodzicami godz. 17.00

16 – 27 stycznia 2017

Ferie zimowe

1 lutego

Początek II semestru

1 lutego

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr - narada analityczna (godz. 15.00)

luty

Badanie osiągnięć z matematyki dla kl.III

luty

Badanie osiągnięć z przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) kl. II

15 marca

Dzień otwarty g.16.30 i Zebrania
z Rodzicami godz.17.00

13.04-18.04

Wiosenna przerwa świąteczna

19 kwietnia

Dzień otwarty dla Rodziców
godz.17.00-18.00

19 kwietnia

Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna godz. 9.00.
Klasy I i II w tym dniu nie mają lekcji.

20 kwietnia

Egzamin gimnazjalny:
część matematyczno-przyrodnicza, godz. 9.00. Klasy I i II w tym dniu nie mają lekcji.

21 kwietnia

Egzamin gimnazjalny:
język obcy nowożytny godz. 9.00.
Klasy I i II w tym dniu nie mają lekcji.

kwiecień

Próbny egzamin gimnazjalny dla klas II

2 maja

Dodatkowy dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

3 maja

Święto Narodowe

17 maja

Dzień otwarty g.16.30
i Zebrania z Rodzicami 17.00
(przekazanie inf. o zagrożeniach)

maj

Badanie osiągnięć z j. polskiego i matematyki dla kl. I - diagnoza porównawcza

12 czerwca

Wystawienie ocen końcowych
i przekazanie informacji rodzicom
zgodnie z procedurami

15 czerwca

Boże Ciało - dzień ustawowo wolny

16 czerwca

Dodatkowy dzień wolny
od zajęć dydaktycznych

16 czerwca

Posiedzenie klasyfikacyjne RP (godz. 8.30)

23 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca

Podsumowanie pracy za rok szkolny
2016-2017 - narada analityczna godz.9.00

26 czerwca - 31 sierpnia

Ferie letnie