WAŻNE KONTAKTY I TELEFONY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2015

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno tel. 32 618-18-40 www.mops.jaworzno.pl


* Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
ul. Jagiellońska 9 (Jaworzno - Szczakowa) 43-602 Jaworzno tel. (32) 745 12 00 www.oik.jaworzno.pl


* Ognisko Wychowawcze
ul. H. Sawickiej 2, 43-603 Jaworzno tel. 32 615-55-11


* Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
ul. Hetmańska 21, 43-600 Jaworzno tel. 32 615-03-88, 615-04-22


* Komenda Miejska Policji w Jaworznie
ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno tel. 32 618-32-00 www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl


* Sąd Rejonowy w Jaworznie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich
ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno tel. 32 75-86-221 www.jaworzno.sr.gov.pl


* Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno
- KURATORZY DS. DOROSŁYCH: tel. 32 75-86-261 fax. 32 75-86-288;
- KURATORZY DS. NIELETNICH: tel. 32 75-86-253 fax. 32 75-86-290; www.jaworzno.sr.gov.pl


* Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno tel. 32 616-28-47 www.ppp.jaworzno.edu.pl


* Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno tel. 32 618-17-79 www.jaworzno.pl


* Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel. 32 616-36-55, 32 616-34-79 wew.43 www.jaworzno.pl

Inne ciekawe linki
  * Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
  * Kuratorium Oświaty w Katowicach www.kuratorium.katowice.pl
  * Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie www.oke.jaworzno.pl