mgr ARKADIUSZ MAJER

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2015

Nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor fitness, trener personalny, specjalista ds. dietetyki i suplementacji w sporcie. Realizuje program zajęć ruchowych przy muzyce. Główne założenia zajęć polegają na obcowaniu uczniów z muzyką, ruchem i tańcem. Muzyka zawsze była ważnym elementem twórczo oddziaływującym na psychikę i ciało człowieka. Poprzez taniec uczeń wyrabia w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów oraz poprawia koncentrację i koordynację ruchową.

Celem zajęć fitness jest:
---> Ukazanie znaczenia ruchu dla utrzymania zdrowia
---> Wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów
---> Hartowanie organizmu, adaptacja do trudnych warunków
---> Inspirowanie do samokontroli
---> Kształtowanie postaw do całożyciowej aktywności fizycznej
---> Nabycie umiejętności wykonania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach choreograficznych
---> Kształtowanie i rozwijanie zdolności rytmiczno-tanecznych
---> Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
---> Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas występów
---> Pogłębienie wiadomości dotyczących ruchu fitness, aerobiku, a także wpływu regularnie podejmowanej aktywności ruchowej na organizm

 

thera band   trxmayerteamstep horizontaltrening obwodowytrx