5 listopada- Dzień Wolontariusza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2016

„Człowiek  jest  wielki nie  przez to, co ma, nie przez to,  kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Jan Paweł II

Tematem dzisiejszych zajęć w świetlicy szkolnej był  wolontariat  szkolny.

Wolontariat  szkolny w G3  to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat  można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. W G3 staramy się , aby uczniowie  byli pełni pasji i zaangażowania,  kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.  Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas- pani Hanna Sienko  zachęca  uczniów do zaangażowania w działalność wolontariatu. Wolontariusze z G3 w różnych naszych działaniach dają  innym to, czego potrzebują, a w zamian otrzymują radość i odczuwają  pełnię realizacji człowieczeństwa.

W Teatrze Sztuk, 5 grudnia 2016r.  w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się uroczysta gala pierwszej edycji konkursu Wolontariusz Roku 2016 Miasta Jaworzna.   W obszarze  - ekologia i turystyka (w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganie bezdomności zwierząt)  w kategorii młodzież nagrodę odebrał  Mateusz Półgęsek- absolwent  Gimnazjum nr 3 .  Gratulujemy i jesteśmy dumni z Mateusza. 

http://www.jaworzno.pl/pl/aktualnosci/3442/wolontariusze_roku_2016_wybrani.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Wolontariat

    Wolontariat